ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY - Banskobystrický kraj

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Banskej Bystrici

Adresa:
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Telefón:
048/4306212 (Jednotné kontaktné miesto)
048/4306218 (Samostatný radca)
048/4306211 (Hlavný radca)
048/4306214 (Radca)
Fax:
048//4136558
E-mail:
ozpo@bb.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Brezne

Adresa:
Nám. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Telefón:
048/ 63 04 931
Fax:
048/6116308
E-mail:
ozpo@br.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Lučenci

Adresa:
Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
Telefón:
047/ 4333748
Fax:
047/ 4333704
E-mail:
ozpo@lc .vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Rimavskej Sobote

Adresa:
Nám. Mihálya Tompu 2, 979 11 Rimavská Sobota
Telefón:
047/5623464
Fax:
047/5622415
E-mail:
ozpo@rs.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši

Adresa:
Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón:
047/ 4817323
Fax:
047/ 48 17 345
E-mail:
ozpo@vk.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu vo Zvolene

Adresa:
Nám. SNP 35/48, 961 08 Zvolen
Telefón:
045/5332506
045/5323066
Fax:
045/ 53 31 258
E-mail:
ozop@zv.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Žiari nad Hronom

Adresa:
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:
045/ 67 81 676
Fax:
045/ 67 81 634
E-mail:
ozpo@zh.vs.sk