ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY - Prešovský kraj

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Starej Ľubovni

Adresa:
Nám. Gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:
052/ 43 22 862
Fax:
052/ 43 22 862
E-mail:
ozpo@sl.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Humennom

Adresa:
Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
Telefón:
057/ 77 04 230
Fax:
057/ 78 81 411
E-mail:
ozpo@he.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Kežmarkue

Adresa:
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
Telefón:
052/ 45 13 302
Fax:
052/ 45 13 130
E-mail:
ozpo@kk.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Poprade

Adresa:
Nábrežie Jána Pavla II 16, 058 44 Poprad
Telefón:
052/ 71 60 291
Fax:
052/ 77 25 020
E-mail:
ozpo@pp.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Prešove

Adresa:
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Telefón:
051/ 70 83 340
Fax:
051/ 70 83 319
E-mail:
ozpo@sa.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Bardejove

Adresa:
Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov
Telefón:
054/ 47 10 346
Fax:
054/ 47 46 653
E-mail:
ozpo@bj.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Stropkove

Adresa:
Hlavná 26, 091 01 Stropkov
Telefón:
054/ 74 24 457
Fax:
054/ 74 23 790
E-mail:
ozp@sp.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu vo Svidníku

Adresa:
Sov. hrdinov, 089 01 Svidník
Telefón:
054/ 78 63 101
Fax:
054/ 75 22 927
E-mail:
ozpo@sk.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou

Adresa:
Nám. slobody 5, 093 26 Vranov nad Topľou
Telefón:
057/ 44 62 717
Fax:
057/ 44 22 892
E-mail:
ozpo@vt.vs.sk