ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY - Trenčiansky kraj

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou

Adresa:
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón:
038/ 76 06 001 kl.135
Fax:
038/ 76 02 744
E-mail:
ozpo@bn.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu Novom Meste nad Váhom

Adresa:
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:
032/ 77 45 530
Fax:
032/ 77 45 535
E-mail:
ozpo@nm.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Považskej Bystrici

Adresa:
Centrum 1/1, 017 11 Považská Bystrica
Telefón:
042/ 43 00 117
Fax:
042/ 43 00 130
E-mail:
ozpo@pb.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Prievidzi

Adresa:
Medzibriežková 2, 971 73 Prievidza
Telefón:
046/ 51 56 375
Fax:
E-mail:
ozpo@pd.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Trenčíne

Adresa:
Hviezdoslavova 3, 911 05 Trenčín
Telefón:
032/ 74 11 420
Fax:
032/ 74 11 316
E-mail:
ozpo@tn.vs.sk