ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY - Nitriansky kraj

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Komárne

Adresa:
Nám. M. R. Štefánika 10
Telefón:
035/ 79 00 802
Fax:
035/ 79 00 829
E-mail:
ozpo@kn.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Leviciach

Adresa:
Ľudovíta Štúra 53, 934 26 Levice
Telefón:
036/ 63 57 720
Fax:
036/ 63 57 703
E-mail:
ozpo@lv.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Nitre

Adresa:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón:
037/ 65 49 284
Fax:
037/ 65 13 860
E-mail:
ozpo@nr.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Nových Zámkoch

Adresa:
Podzámska 25, 940 36 Nové Zámky
Telefón:
035/ 69 13 102
Fax:
035/ 69 13 122
E-mail:
ozpo@nz.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Šali

Adresa:
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Telefón:
031/ 77 07 873
Fax:
031/ 7705900
E-mail:
ozpo@sa.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Štúrove

Adresa:
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
Telefón:
036/ 75 65 530
Fax:
036/ 75 11 794
E-mail:
ozpo@st.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Topoľčanoch

Adresa:
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Telefón:
038/5433268
038/5433265
038/5433272
038/5433267
Fax:
038/5321192
E-mail:
ozpo@to.vs.sk