ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY - Žilinský kraj

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Čadci

Adresa:
Palárikova 91, 022 01 Čadca
Telefón:
041/ 43 08 720, 721 až 727
Fax:
041/ 43 08 731
E-mail:
ozpo@ca.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Dolnom Kubíne

Adresa:
Nám. slobody 1, 026 11 Dolný Kubín
Telefón:
048/5814211
Fax:
043/5814231
E-mail:
ozpo@dk.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši

Adresa:
Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
Telefón:
044/ 55 22 116
Fax:
044/ 55 23 513
E-mail:
ozpo@lm.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Martine

Adresa:
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Telefón:
043/ 41 31 596, 42 04 241
Fax:
043/ 41 31 331
E-mail:
ozpo@mt.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Námestove

Adresa:
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Telefón:
0915/ 912 203
Fax:
043/ 55 23 163
E-mail:
ozpo@no.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Ružomberku

Adresa:
Nám. Slobody 9, 034 50 Ružomberok
Telefón:
044/ 43 12 102, 302
Fax:
044/ 43 12 206
E-mail:
ozpo@rk.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Žiline

Adresa:
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
Telefón:
041/ 51 17 441, 041/ 51 17 111
Fax:
041/ 51 17 328
E-mail:
ozpo@za.vs.sk