ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY - Bratislavský Kraj

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Bratislave

Adresa:
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Telefón:
02/54433166 (Jednotné kontaktné miesto)1
02/59312111
02/59312431 (Oddelenie živnostenskej registrácie)1
02/59312272 (Oddelenie živnostenskej kontroly)1
02/54431050 (Podateľňa) 1
Fax:
02/54431282 (Podateľňa)
E-mail:
ozpo@ba.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Malackách

Adresa:
Záhoracká 2942/60A, 901 26 Malacky
Telefón:
034/ 79 71 236
Fax:
E-mail:
ozpo@ma.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Pezinku

Adresa:
Ul. M. R. Štefánika 10, 902 26 Pezinok
Telefón:
033/6400725 (Jednotné kontaktné miesto)
033/6411142
033/6412339
Fax:
033/6411113
E-mail:
ozpo@pk.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Senci

Adresa:
Hurbanova 21, 906 01 Senec
Telefón:
02/40202472 (Jednotné kontaktné miesto)
02/40202471 (Samostatný radca)
02/40202453 (Odborný radca)
02/40202470 (Samostatný radca)
Fax:
02/40202436
E-mail:
ozpo@sc.vs.sk