ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY - Trnavský kraj

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Dunajskej Strede

Adresa:
Alžbetínske nám. 1194/1
Telefón:
031/ 59 01 571
Fax:
031/ 59 01 572
E-mail:
ozop@ds.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Galante

Adresa:
Mierové nám. 1, 924 36 Galanta
Telefón:
031/ 78 05 042
Fax:
031/ 78 02 213
E-mail:
ozop@ga.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Piešťanoch

Adresa:
Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany
Telefón:
033/ 73 53 341
Fax:
033/ 73 53 303
E-mail:
ozpo@pn.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Senici

Adresa:
Vajanského 17, 905 44 Senica
Telefón:
034/ 65 13 338
Fax:
034/ 65 13 338
E-mail:
ozpo@se.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Trnave

Adresa:
Kollárova 8, 917 77 Trnava
Telefón:
033/ 55 64 361
Fax:
033/ 55 15 268
E-mail:
ozpo@tt.vs.sk