ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY - Košický kraj

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Košiciach

Adresa:
Komenského 52 041 26 Košice
Telefón:
055/6001160 (Jednotné kontaktné miesto)
055/6001111 (ústredňa)
Fax:
055/6336718
E-mail:
ozp@ke.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu Košice - okolie

Adresa:
Hroncova 13, 041 70 Košice
Telefón:
055/6004187
Fax:
055/ 6330829
E-mail:
ozp@ks.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Michalovciach

Adresa:
Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
Telefón:
056/ 62 80 770
Fax:
056/6280702
E-mail:
ozp@mi.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Rožňave

Adresa:
Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Telefón:
058/4421701
Fax:
058/7881771
E-mail:
ozp@rv.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi

Adresa:
Štefánikovo nám.5, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón:
053/4176374
Fax:
053/4176308
E-mail:
ozpo@sn.vs.sk

Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Trebišove

Adresa:
M. R. Štefánika 1161, 075 01 Trebišov
Telefón:
056/ 6714168 (Jednotné kontaktné miesto)
056/6714111 (Ústredňa)
Fax:
056/6714126
E-mail:
ozp@tv.vs.sk